در این ویدئوی آموزشی هدف ارائه یک آموزش تعاملی و کامل از صفر تا صد نصب نرم افزار پالیز افزار استودیو تعیین شده است تمامی مراحل نصب به صورت مرحله به مرحله و جامع در این ویدوئوی آموزشی گنجانده شده است .