ارسال پیام

  اطلاعات تماس

  تبریز – خیابان امام
  سه راه طالقانی
  مجتمع تجاری سهند
  طبقه اول واحد ۵۰
  info@piradtabriz.com
  social@piradtabriz.com
  ۰۴۱۳۵۵۳۷۷۴۴
  ۰۴۱۳۵۵۴۴۵۹۰
  ۰۴۱۳۵۵۴۴۵۸۹
  ۰۴۱۳۵۵۳۱۵۹۳