سامانه تشخیص چهره سنتا

سیستم حرفه ای تشخیص چهره سنتا

سامانه‌ای نظارتی کنترلی بر رفت‌وآمد پرسنل می‌باشد که به‌طور نامحسوس عمل کرده و با انواع تجهیزات نظارتی موجود در سازمان‌ها سازگار است.

این سامانه پس از یادگیری و شناسایی پرسنل، گزارشات جامعی از محل‌های رفت‌وآمد پرسنل، میزان توقف و میزان شباهت شخص دیده‌شده در سامانه با افراد موجود در پایگاه سامانه را در اختیار خواهد گذاشت. همچنین با تعریف لیست سیاه، این امکان فراهم خواهد شد که افراد موجود در این لیست در صورت قرار گرفتن مقابل دوربین‌های سازمان هشدارهای متنوعی شامل پیام کوتاه، هشدار مانیتورینگ و ... داده شود. در یک کلام، این سامانه نگهبانی هوشمند و همیشه بیدار خواهد بود.