انتقال تصویر و دیتا

امروزه یکی از راهکارهای انتقال تصاویر و دیتا در فواصل مختلف، استفاده از آنتن های بی سیمو دکل های مخابراتی می باشد که در این زمینه نیز شرکت پیراد با استفاده از کادر مجرب و متخصص در زمینه زیرساخت و مدیریت اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارد.