سامانه پلاک خوان

 • امکان ردیابی خودرو در محوطه سازمان
 • جست‌وجوی پلاک خودروهای تردد نموده در محدوده زمانی خاص
 • امکان جست‌وجوی پلاک خودرو بر اساس هر بخشی از شماره
 • استخراج پلاک خودروها با استفاده از پیشرفته‌تریت روش‌های هوش مصنوعی و پردازش تصویر
 • پردازش بلادرنگ خودروهای در حال عبور
 • تشخیص کلاس خودروهای عبوری
 • تشخیص سرعت خودروهای عبوری
 • دقت و سرعت بالای تشخیص پلاک
 • ذخیره اطلاعات در یک پایگاه‌داده و امکان تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه‌داده
 • کنترل ماشین‌های عبوری به پارکینگ
 • امکان گرفتن عکس از پلاک خودروهای عبوری
 • نظارت بر تردد ماشین‌ها به محدوده طرح ترافیک و ایستگاه‌های عوارضی
 • مدیریت ابزارهای جانبی در سطح شبکه توسط سرور امن‌پرداز
 • قابلیت ویژه‌سازی مبتنی بر نیاز سازمان‌های بزرگ
 • ذخیره‌سازی شماره پلاک خودروی عبوری به همراه تاریخ و زمان دقیق عبور
 • ذخیره‌سازی تصویر هر خودروی عبوری و نمایش آن در هنگام جست‌وجوی پلاک مورد نظر
 • نمایش استانی که خودرو در آنجا شماره‌گذاری شده است