دستگاه ردیاب خودرو GPS


دستگاه ردیاب خودرو GPS

دستگاه های ردیاب بسته به کفیت ساخت آنها از طریق ماهواره های جی پی اس (GPS) آمریکا، گلوناس روسیه و گالیلئو اروپا می توانند موقعیت خودشان را بر روی کره زمین پیدا کرده و این اطلاعات را که حاوی سرعت،زاویه جرکت و ارتفاع می باشد را به سروری جهت مانیتورینگ ارسال کنند. توانایی بهره وری از ماهواره های گلوناس و گالیلئو علاوه بر جی پی اس می تواند در دقت موقعیت دهی نقش زیادی داشته باشد و ضریب خطا و همچنین نقاظ کور یا دور از دسترس ماهواره را به حداقل برساند. دستگاه های ردیاب با توجه به اینکه از طریق اینترنت سیمکارت داخلی خود یا همان جی پی آر اس اطلاعات موقعیت مکانی خود را ارسال می کنند چه بهتر است که علاوه بر شبکه 2G از شبکه 3G و حتی 4G نیز بهره ببرند تا بتوانند اطلاعات را هرچه سریعتر جهت پردازش و مانیتورینگ به سرور برسانند و فاصله زمانی بین موقعیت و نمایش در سامانه را به حداقل برسانند.
سامانه پشتیبانی